After Effect là gì? Những ai nên theo học sử dụng After Effect?

Phần mềm After Effect là gì? Đây là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm đến khi muốn tìm hiểu và sử dụng. Để hiểu hơn...